Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

V těchto dnech se na některých domech objevil anonymní leták (viz fotografie) s hrubou pomluvou jednoho zmocněnce SBD Děčín.

Český právní řád řeší pomluvu v přestupkovém i trestním zákoně. Trestní zákoník pak definuje pomluvu následovně:

(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

SBD Děčín již podalo na Policii ČR trestní oznámení. Pachatel tohoto trestného činu je zachycen na několika kamerových záznamech, které budou rovněž předány Policii ČR.

Kromě zmíněného trestního oznámení připravujeme souběžně žalobu na ochranu osobnosti u místně příslušného okresního soudu.

Pokud někdo z vás pachatele zná nebo jej viděl při vylepování těchto letáků, je možné to oznámit na Policii nebo na SBD Děčín.

V Děčíně dne 3. března 2023

Ing. Jiří Chára, v. r.
ředitel SBD Děčín
 
 
Na SBD Děčín byl spuštěn platební terminál ČSOB. Od 1. 8. 2022 je v budově možné bezkontaktní placení.