Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

 Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
 Pokladní hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-15.30
Středa 08.00-11.00  13.00-16.30
 
 Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

Již v tradičním čase je tu nové vydání Zpravodaje SBD Děčín s pořadovým číslem 41. V digitální podobě na našich stránkách o něco dříve než ve vašich schránkách.

V prázdninovém čase vychází jubilejní čtyřicáté číslo Zpravodaje SBD Děčín. Na našich stránkách vám ho opět přinášíme k náhledu ve formátu pdf.

zpravodaj ikona 40

Zápis usnesení shromáždění delegátů ze dne 5. června 2018. Dokument zobrazíte kliknutím na ikonu.

 

Zde je možnost nahlédnout do předchozích čísel Zpravodajů č. 34, 35, 36, 37, 38 a 39 ve formátu pdf.

zpravodaj ikona 34  zpravodaj ikona 35  zpravodaj ikona 36  zpravodaj ikona 37  zpravodaj ikona 38 

 

V úterý 5. června 2018 od 17 hodin proběhne v zasedací místnosti STAVEBNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA DĚČÍN, Zelená 382/40, Děčín III, SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ

a) Člen družstva je mj. povinen oznamovat a doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu,

b) nejpozději do 30 dnů, poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro vedení bytové evidence,

c) včetně včasného oznamování změn týkajících se člena a příslušníků jeho domácnosti, které jsou podstatné pro vedení členské a bytové evidence,

d) rozúčtování cen za plnění spojená s užíváním bytu a doručováním písemností.

 

Na zasedání představenstva SBD Děčín dne 28. 3. 2017 byla jedním z důležitých bodů jednání dovolba nového místopředsedy. Dovolbou byla řešena situace, která nastala po náhlém úmrtí místopředsedy pana Josefa Zámečníka.

Novým místopředsedou se stal dosavadní člen představenstva Ing. Martin Měkota a novým členem představenstva je pan Milan Kadrnka.

 

Od září 2015 najdete v přízemí (kancelář č. 1) správní budovy Stavebního bytového družstva Děčín realitní kancelář Andis. Realitní kancelář se zabývá zprostředkováním prodeje a pronájmu bytů, rodinných domů a pozemků. 

Část z materiálů, které zazněly na pracovním semináři předsedů samospráv dne 6.11.2014, je k náhledu zde:

Legislativa - zakládání SVJ
Informace ekonomický úsek
Informace technický úsek

 

Jednání představenstva se konalo 26.8. 2014. Projednalo celkem 11 bodů programu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz