Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

SMĚRNICE č. 5/2016, Platnost od 01. 07. 2016

                   Poplatky za služby uživatelů bytů

Celková částka vychází ze součtu poplatku + platného DPH.
 
a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala družstvu podnět k úkonům
uvedeným v bodě d), nedojde-li k jiné dohodě.
 
b) Družstvo žádaný úkon provede nebo výsledek provedeného úkonu vydá až poté,
co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník na základě provedené
výzvy příslušného zaměstnance družstva, učiněné v souvislosti s přípravou realizace
žádaného úkonu, poplatek ve lhůtě do 15 dnů, družstvo žádaný úkon neprovede.
 
c) Družstvo poplatek vrátí v plné výši poplatníkovi, nedošlo-li k provedení úkonu, o který
bylo žádáno.
 
d) Poplatky jsou splatné před provedením žádaného úkonu ve výši:
 Popis úkonů Poplatek Kč DPH % Poplatek celkem vč. DPH
1. Vznik členství v SBD Děčín (čl. 5 odst. 1 Stanov družstva):
 
    zápisné:                 fyzická / právnická osoba
    zákl. členský vklad: fyzická / právnická osoba
 
 
1 500
100
 
 
315
0
 
 
1 815
100
 
2. Roční poplatek nebydlících členů 60 13 73
 
3. Výměna bytu mezi členy SBD  2 000 420 2 420
 
4. Výměna bytu mezi členem SBD a cizím 4 000 840 4 840
 
5. Výměna bytu mezi přímými příbuznými 1 000 210 1 210
 
6. Převod členských práv (PČP) - na příbuzného 1) 600 126 726
 
7. PČP - ostatní
    garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
    1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
    1+2, 1+3, 1+4
    byty s podlahovou plochou nad 80 m²
 
6 000
7 000
8 000
9 000
 
1 260
1 470
1 680
1 890
 
7 260
8 470
9 680
10 890
 
8. Podnájem: pro rodinné příslušníky - jednorázová částka 1) 500 105 605
 
9. Podnájem: ( základní poplatek + částka za rok )
   částka za rok
   garáž, 1+0,1+1,2+KK
   1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
   1+2, 1+3, 1+4
   do jednoho roku po získání bytu s výjimkou získání bytu z dědictví k
   základnímu poplatku přičíst částku
 
600
1 400
1 900
2 400
 
1 000
 
126
294
399
504
 
210
 
726
1 694
2 299
2 904
 
1 210
    
10. Poplatky zaměstnanců SBD Děčín - dle bodů 3, 4, 5, 7, 9 600 126 726
    
11. Vyřízení dědictví (kromě společného člen.manželů) 300 63 363
    
12. Dohoda rozvedených manželů 200 42 242
    
13. Vyhotovení duplikátu NS, smlouvy o vlastnictví apod. 100 21 121
    
14. Potvrzení pro různé organizace vydané SBD, případně vlastníkům 100 21 121
    
15. Potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince 500 105 605
    
16. Získání zpětného členství po vyloučení 3 000 630 3 630
    
17. Souhlas se stavební úpravou 200 42 242
    
18. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 500 105 605
    
19. Sepsání dohody o splátkách (včetně uznání dluhu) 200 42 242
   
20. Zaslání upomínky 50 11 61
    
21. Nesplnění ohlašovací povinnosti 100 21 121
    
22. Náklady vynaložené na zabezpečení převodu bytu
     do vlastnictví za bytovou jednotku
     za garáž
 
4 130
700
 
867
357
 
4 997
2 057
    
23. Správní poplatek pro nájemce v SVJ, které je mimo SBD 90 19 109
    
24. Vydání souhlasu k provozování živnosti v bytě SBD 595 125 720
    
25. Pronájem zasedací místnosti do 6 hodin za den 330 70 400
    
27. Poplatek za platbu v hotovosti na pokladně 2) 41 9 50
    
28. Poskytnutí PENB 165 35 200
    
29. Kopie technické dokumentace formát A4 33 7 40
    
30. Kopie formátu A4 3) 4 1 5
    
31. Vykonání stavebního dozoru akce nad 2,1 mil. Kč 8 264 1 736 10 000
    
32. Vykonání stavebního dozoru akce do 2,0 mil. Kč 4 132 868 5 000
    
33. Zajištění vydání stavebního povolení 1 653 347 2 000
    
34. Zajištění kolaudace stavby 1 653 347 2 000
    
35. Poštovné dle platného ceníku poštovních  služeb střediskům / SVJ
    
36. Zpracování a  podání návrhu na zapsání změn u KS 1 240 260 1 500
Na základě Usnesení shromáždění delegátů SBD Děčín č.9/11 konaného dne 7. 06. 2011
byla schválena Směrnice č. 1/2011, která nahradila Směrnici č. 3/2008.
Směrnice nabyla účinnosti dne 01. 07. 2011.
S platností od 01. 01. 2013 došlo k navýšení sazby DPH na 21%.
S platností od 01. 11. 2014 došlo k navýšení poplatku za náklady vynaložené na převod
do OV.
Základní cena ostatních poplatků se nemění.
 
          Ing.Ivo Jeřábek                                 Josef Zámečník
          předseda představenstva                    místopředseda představenstva
 
Vysvětlivky:
1) příbuzný: otec, syn, vnuk, zeť, manželka,dcera, vnučka, snacha, bratr, sestra
2) za platby na pokladně: veškeré mimo platby za poplatky za služby dle této směrnice
3) černobíle 5,- Kč/ str., barevné neprovádíme

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz