Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

SMĚRNICE č. 13/2023, Platnost od 01. 05. 2023

                   Poplatky za služby uživatelů bytů

Celková částka vychází ze součtu poplatku + platného DPH.
 
a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala družstvu podnět k úkonům
uvedeným v bodě d), nedojde-li k jiné dohodě.
 
b) Družstvo žádaný úkon provede nebo výsledek provedeného úkonu vydá až poté,
co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník na základě provedené
výzvy příslušného zaměstnance družstva, učiněné v souvislosti s přípravou realizace
žádaného úkonu, poplatek ve lhůtě do 15 dnů, družstvo žádaný úkon neprovede.
 
c) Družstvo poplatek vrátí v plné výši poplatníkovi, nedošlo-li k provedení úkonu, o který
bylo žádáno.
 
d) Poplatky jsou splatné před provedením žádaného úkonu ve výši:
 Popis úkonů Poplatek bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Poplatek celkem vč. DPH (Kč)
1. Vznik členství v SBD Děčín (čl. 5 odst. 1 Stanov družstva):
    zápisné:                 fyzická / právnická osoba
    zákl. členský vklad: fyzická / právnická osoba
 
1 500
100
 
315
-
 
1 815
100
 
2. Roční poplatek nebydlících členů 124 26 150
 
3. Výměna bytu mezi členy SBD  2 893 607 3 500
 
4. Výměna bytu mezi členem SBD a cizím 5 785 1 250 7 000
 
5. Výměna bytu mezi přímými příbuznými 1 653 347 2 000
 
6. Převod členských práv (PČP) - na příbuzného 1) 1 240 260 1 500
 
7. PČP - ostatní:
    garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
    1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
    1+2, 1+3, 1+4
    byty s podlahovou plochou nad 80 m²
 
8 264
9 917
11 570
13 223
 
1 736
2 083
2 430
2 777
 
10 000
12 000
14 000
16 000
 
8. Podnájem: pro rodinné příslušníky - jednorázová částka 1) 826 174 1 000
 
9. Podnájem: (základní poplatek + částka za rok)
   částka za rok
   garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
   1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
   1+2, 1+3, 1+4
   do jednoho roku po získání bytu s výjimkou získání bytu z dědictví
   k základnímu poplatku přičíst částku
 
1 240
2 479
3 306
4 132
 
1 653
 
260
521
694
868
 
347
 
1 500
3 000
4 000
5 000
 
2 000
    
10. Poplatky zaměstnanců SBD Děčín - dle bodů 3, 4, 5, 7, 9 826 144 1 000
    
11. Vyřízení dědictví (kromě společného člen. manželů) 826 144 1 000
    
12. Dohoda rozvedených manželů 826 144 1 000
    
13. Vyhotovení duplikátu NS, smlouvy o vlastnictví apod. 248 52 300
    
14. Potvrzení pro různé organizace vydané SBD, případně vlastníkům 248 52 300
    
15. Potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince 826 174 1 000
    
16. Získání zpětného členství po vyloučení 8 264 1 736 10 000
    
17. Souhlas se stavební úpravou 331 69 400
    
18. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 826 174 1 000
    
19. Sepsání dohody o splátkách (včetně uznání dluhu) 413 87 500
   
20. Poplatek za vystavení upomínky 413 87 500
    
21. Aktualizace údajů při nesplnění ohlašovací povinnosti 413 87 500
    
22. Náklady vynaložené na zabezpečení převodu bytu do vlastnictví:
     za bytovou jednotku
     za garáž
 
8 264
2 479
 
1 736
521
 
10 000
3 000
    
23. Správní poplatek pro nájemce v SVJ, které je mimo SBD 100 21 121
    
24. Vydání souhlasu k provozování živnosti v bytě SBD 826 174 1 000
    
25. Pronájem zasedací místnosti do 6 hodin za den 661 139 800
    
26. Poskytnutí PENB 248 52 300
    
27. Kopie technické dokumentace formát A4 41 9 50
    
28. Kopie formátu A4 2) 8 2 10
    
29. Vykonání stavebního dozoru akce nad 2,1 mil. Kč 12 397 2 603 15 000
    
30. Vykonání stavebního dozoru akce do 2,0 mil. Kč 5 785 1 215 7 000
    
31. Zajištění technického dozoru 4 132 868 5 000
    
32. Zajištění vydání stavebního povolení 4 132 868 5 000
 
33. Zajištění kolaudace stavby 2 479 521 3 000
 
34. Zajištění výběrového řízení 2 479 521 3 000
 
35. Poštovné: dle platného ceníku poštovních  služeb střediskům / SVJ
  
36. Zpracování a podání návrhu na zapsání změn u KS 2 066 434 2 500
 
37. Změna vlastnictví a úkony s tím spojené 1 653  347 2 000
 
38. Správa nájemce - člen 132 28 160
    
39. Správa vlastník - člen 149  31 180
  
40. Správa vlastník - nečlen 248  52 300
 
41. Správa nájemce - nečlen 248 52 300
 
42. Správa SVJ 157 33 190
 
43. Správa datové schránky 41 9 50
 
44. Poplatek za výkon funkce  60 12  72
 
45. Platba prostřednictvím platebního terminálu 21 4 25
Nahrazuje Směrnici 1a/2022 platnou od 01.07.2022.
 
          Ing. Ivo Jeřábek, v. r.                          Ing. Martin Měkota, v. r.
          předseda představenstva                     místopředseda představenstva
 
Vysvětlivky:
1) příbuzný: rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnoučata
2) černobíle 10,- Kč/str., barevné neprovádíme

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz