Telefon: viz PODROBNÉ KONTAKTY

E-mail: sekretariat@sbddecin.cz

ID datové schránky: g7qsmcb
IČ: 00041726
DIČ: CZ00041726
(jsme plátci DPH)

 

ÚŘEDNÍ A POKLADNÍ HODINY

Úřední hodiny
Pondělí 08.00-11.00  12.00-16.00
Středa 08.00-11.00  13.00-17.00
 
Pokladní hodiny od 1. 5. 2019
Pondělí zrušeno
Středa zrušeno
 
Právní zástupce
Pondělí 13.00-15.00
 

Rychlá otázka? Kontaktujte nás

SMĚRNICE č. 1/2021, Platnost od 01. 07. 2021

                   Poplatky za služby uživatelů bytů

Celková částka vychází ze součtu poplatku + platného DPH.
 
a) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala družstvu podnět k úkonům
uvedeným v bodě d), nedojde-li k jiné dohodě.
 
b) Družstvo žádaný úkon provede nebo výsledek provedeného úkonu vydá až poté,
co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil. Nezaplatí-li poplatník na základě provedené
výzvy příslušného zaměstnance družstva, učiněné v souvislosti s přípravou realizace
žádaného úkonu, poplatek ve lhůtě do 15 dnů, družstvo žádaný úkon neprovede.
 
c) Družstvo poplatek vrátí v plné výši poplatníkovi, nedošlo-li k provedení úkonu, o který
bylo žádáno.
 
d) Poplatky jsou splatné před provedením žádaného úkonu ve výši:
 Popis úkonů Poplatek bez DPH (Kč) DPH 21% (Kč) Poplatek celkem vč. DPH (Kč)
1. Vznik členství v SBD Děčín (čl. 5 odst. 1 Stanov družstva):
    zápisné:                 fyzická / právnická osoba
    zákl. členský vklad: fyzická / právnická osoba
 
1 500
100
  
315
-
 
1 815
100
 
2. Roční poplatek nebydlících členů 83 17 100
 
3. Výměna bytu mezi členy SBD  2 314 486 2 800
 
4. Výměna bytu mezi členem SBD a cizím 4 579 961 5 540
 
5. Výměna bytu mezi přímými příbuznými 1 157 243 1 400
 
6. Převod členských práv (PČP) - na příbuzného 1) 702 148 850
 
7. PČP - ostatní:
    garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
    1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
    1+2, 1+3, 1+4
    byty s podlahovou plochou nad 80 m²
 
6 860
8 017
9 174
10 331
 
1 440
1 683
1 926
2 169
 
8 300
9 700
11 100
12 500
 
8. Podnájem: pro rodinné příslušníky - jednorázová částka 1) 579 121 700
 
9. Podnájem: (základní poplatek + částka za rok)
   částka za rok
   garáž, 1+0, 1+1, 2+KK
   1+2 (do 55 m² podlahové plochy)
   1+2, 1+3, 1+4
   do jednoho roku po získání bytu s výjimkou získání bytu z dědictví
   k základnímu poplatku přičíst částku
 
744
1 653
2 231
2 810
 
1 157
 
156
347
469
590
 
243
 
900
2 000
2 700
3 400
 
1 400
    
10. Poplatky zaměstnanců SBD Děčín - dle bodů 3, 4, 5, 7, 9 686 144 830
    
11. Vyřízení dědictví (kromě společného člen. manželů) 347 73 420
    
12. Dohoda rozvedených manželů 248 52 300
    
13. Vyhotovení duplikátu NS, smlouvy o vlastnictví apod. 124 26 150
    
14. Potvrzení pro různé organizace vydané SBD, případně vlastníkům 124 26 150
    
15. Potvrzení dlouhodobého pobytu pro cizince 579 121 700
    
16. Získání zpětného členství po vyloučení 3 719 781 4 500
    
17. Souhlas se stavební úpravou 248 52 300
    
18. Zpracování smlouvy o nájmu nebytových prostor 579 121 700
    
19. Sepsání dohody o splátkách (včetně uznání dluhu) 248 52 300
   
20. Zaslání upomínky 413 87 500
    
21. Nesplnění ohlašovací povinnosti 124 26 150
    
22. Náklady vynaložené na zabezpečení převodu bytu do vlastnictví:
     za bytovou jednotku
     za garáž
 
4 793
1 942
 
1007
408
 
5 800
2 350
    
23. Správní poplatek pro nájemce v SVJ, které je mimo SBD 83 17 100
    
24. Vydání souhlasu k provozování živnosti v bytě SBD 702 148 850
    
25. Pronájem zasedací místnosti do 6 hodin za den 413 87 500
    
26. Poskytnutí PENB 207 35 250
    
27. Kopie technické dokumentace formát A4 41 7 50
    
28. Kopie formátu A4 2) 5 1 6
    
29. Vykonání stavebního dozoru akce nad 2,1 mil. Kč 9 504 1 996 11 500
    
30. Vykonání stavebního dozoru akce do 2,0 mil. Kč 4 793 1 007 5 800
    
31. Zajištění vydání stavebního povolení 2 066 434 2 500
    
32. Zajištění kolaudace stavby 2 066 434 2 500
    
33. Poštovné: dle platného ceníku poštovních  služeb střediskům / SVJ
    
34. Zpracování a podání návrhu na zapsání změn u KS 1 653 347 2 000
Na základě Usnesení shromáždění delegátů SBD Děčín č. 9/2011 konaného dne 7. 06. 2011
byla schválena Směrnice č. 1/2011, která nahradila Směrnici č. 3/2008.
Směrnice nabyla účinnosti dne 01. 07. 2011.
S platností od 01. 01. 2013 došlo k navýšení sazby DPH na 21%.
S platností od 01. 11. 2014 došlo k navýšení poplatku za náklady vynaložené na převod do OV.
S platností od 01. 07. 2021 došlo k navýšení poplatku o index inflace za období 01/2015-04/2021.
 
          Ing. Ivo Jeřábek, v. r.                          Ing. Martin Měkota, v. r.
          předseda představenstva                     místopředseda představenstva
 
Vysvětlivky:
1) příbuzný: rodiče, prarodiče, sourozenci, děti, vnoučata
2) černobíle 6,- Kč/str., barevné neprovádíme

O NÁS

Předmětem činnosti družstva je především organizování přípravy a provádění výstavby, provoz bytových a nebytových objektů, zabezpečování služeb spojených s bydlením, správou bytů a nebytových prostor ve vlastnictví družstva, vlastníků jednotek, společenství vlastníků i podílového vlastnictví domů.

KDE NÁS NAJDETE

SBD DĚČÍN

Najdete nás na adrese

Zelená 382/40
40501 Děčín III
Česká republika

Kontaktujte nás prosím

Tel.: +420 725 076 673
E-mail: sekretariat@sbddecin.cz